Werkwijze BSA Schiedam

In Schiedam werken 6 basisscholen samen aan een bijzonder project: de Brede School Academie (BSA). Het concept is overgenomen uit Utrecht en Zaanstad, waar al jaren succesvol volgens dit concept wordt gewerkt. 

De doelgroep: 

Een typische BSA-leerling behaalt goede resultaten op school, toont in de klas zijn nieuwsgierigheid en levert een positieve bijdrage aan het pedagogische klimaat van een groep. Wij begeleiden top-leerlingen met havo-/ vwo-potentie. 

WIj stellen de volgende voorwaarden bij aanmeldingen:

Resultaten
- De leerling moet goed zijn in rekenen: de laatste 3 CITO-toetsen overwegend niveau I en II scores
- De leerling heeft moeite met begrijpend lezen: de laatste 3 CITO-toetsen overwegend niveau III en IV scores 

Werkhouding  
- Leerling heeft een brede interesse 
- Leerling is leergericht/betrokken 
- Leerling heeft doorzettingsvermogen 
- Leerling kan samenwerken 

Motivatie ouders
- Ouders moeten gemotiveerd zijn om hun kind te ondersteunen, te stimuleren en te brengen en halen.

Gedrag 
- Leerling levert een positieve bijdrage aan het pedagogisch klimaat
- Leerling levert een positieve bijdrage aan het lesverloop, heeft een goede luisterhouding

 

Wat doe je op de Brede School Academie? 

Op de BSA wordt hard gewerkt in een "academische sfeer". Hiermee bedoelen we een sfeer waarin je laat zien dat je gemotiveerd bent en ambitieus, dat je graag wil leren en je jezelf wilt verbeteren. 

Alle activiteiten die op de BSA plaatsvinden zijn bedoeld om de taalvaardigheid te verbeteren en te vergroten. We geven vooral les in begrijpend lezen, woordenschat en kennis van de wereld. We lezen en praten met elkaar over allerlei soorten teksten. 

Daarnaast praten we over boeken die leuk zijn om te lezen. Want hoe meer je leest, je groter je woordenschat. En hoe groter je woordenschat, hoe makkelijker je leest! 

Download
Curriculum BSA Schiedam.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB