Hoe kom je op de BSA?

Ouders en hun kinderen van de betrokken scholen kunnen zich niet zelf aanmelden. De school bepaalt of een leerling bij de BSA past en in aanmerking komt. Dat gebeurt in het voorjaar. Daarbij kijkt de school naar het leervermogen, het niveau, de motivatie en de werkhouding.

Als de school vindt dat de leerling voldoet aan het BSA-profiel, krijgen de ouders (en de kinderen) een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Als ouders en leerling enthousiast zijn,  vindt er een motivatiegesprek plaats op school. Ze kunnen vertellen waarom zij vinden dat de BSA bij de leerling past. De selectiecommissie van de BSA bepaalt uiteindelijk of leerlingen inderdaad aangenomen worden. Omdat de plaatsen beperkt zijn, kan een loting nodig zijn. Leerlingen die uitgeloot worden, worden op een wachtlijst geplaatst.

STAPPENPLAN AANMELDING

1. Eerste selectie door leerkrachten en intern begeleiders; zij melden de ouders van deze leerlingen aan voor de informatieavond.
2. Informatieavond voor ouders van mogelijke BSA leerlingen
3. Ouders/kind geven interesse aan bij school
4. Motivatiegesprek op school: ouder/kind/intern begeleider
5. Aanmelding: leerlingdossier naar commissie
6. Screening en beoordeling door commissie
7. Definitieve plaatsing, wachtlijst of afwijzing

Download
Jaarplanning BSA 2020-2021 (1).pdf
Adobe Acrobat document 68.4 KB