Welkom bij de Brede School Academie Schiedam !

 

De Brede School Academie is geen gewone school, maar een inspirerende plek waar leerlingen de kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. 
De BSA is bedoeld voor talentvolle leerlingen uit groep 6,7 en 8 van de deelnemende scholen, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. 

Op de BSA volgen de leerlingen een intensief naschools programma waarin begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding, vrij lezen en kennis van de wereld centraal staan. Ook stimuleert de BSA een cultuur van nieuwsgierig en plezier in leren en stellen we hoge eisen aan de inzet en prestaties. 

De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.  

Elk thema doen wij ook onderzoek. En presenteren hoort er ook bij!